CENNIK

KOREPETYCJE

krpokaniebieska

kreskalekcja (60 minut)

kreska100 zł

KURSY I SZKOLENIA

krpokaniebieska

kreskanauka obsługi edytora tekstu Microsoft Word (1 godzina zegarowa):

kreska1 osoba – 60 złotych,

kreska2 osoby – 55 złotych od osoby

kreska3 osoby – 50 złotych od osoby

kreska4 osoby – 45 złotych od osoby

kreskagrupy powyżej 4 osób – cena ustalana indywidualnie

kreskaSzkolenia z korekty i redakcji tekstów (1 godzina zegarowa)

kreska1 osoba – 60 złotych,

kreska2 osoby – 55 złotych od osoby

kreska3 osoby – 50 złotych od osoby

kreska4 osoby – 45 złotych od osoby

kreskagrupy powyżej 4 osób – cena ustalana indywidualnie

kreskaSzkolenie z prowadzenia kampanii reklamowych na Facebooku (1 godzina zegarowa)

kreska1 osoba – 100 złotych,

kreska2 osoby – 90 złotych od osoby

kreska3 osoby – 80 złotych od osoby

kreska4 osoby – 70 złotych od osoby

kreskagrupy powyżej 4 osób – cena ustalana indywidualnie

KOREKTA I REDAKCJA TEKSTÓW

krpokaniebieska

Cena zależy od typu tekstu:

kreskateksty zwykłe – 20 złotych/1h

kreskateksty specjalistyczne – 30 zł/1h

kreskateksty kreatywne – 50 zł/1h

Skontaktuj się z nami, oszacujemy, ile czasu zajmie

nam poprawienie Twojego tekstu.

PISANIE TEKSTÓW

krpokaniebieska

Cena zależy od typu tekstu:

kreskateksty zwykłe – 1 strona – 30 zł

kreskateksty specjalistyczne – 1 strona – 50 zł

kreskateksty kreatywne – 1 strona – 100 zł

1

Słowniczek:

tekst zwykły – dotyczący zagadnień codziennych, np. podanie, reklamacja, list.

tekst specjalistyczny – dotyczący zagadnień branżowych, związany z daną dziedziną wiedzy, np. artykuły specjalistyczne, opisy produktów z danej branży.

tekst kreatywny – reklamowy, promujący produkt w nietuzinkowy sposób, np. tekst na ulotkę, scenariusz reklamy.

1

Słowniczek:

1 strona – w edytorze tekstowym Word: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm.

tekst zwykły – dotyczący zagadnień codziennych, np. podanie, reklamacja, list.

tekst specjalistyczny – dotyczący zagadnień branżowych, związany z daną dziedziną wiedzy, np. artykuły specjalistyczne, opisy produktów z danej branży.

tekst kreatywny – reklamowy, promujący produkt w nietuzinkowy sposób, np. tekst na ulotkę, scenariusz reklamy.

COPYWRITING

krpokaniebieska

Ceny ustalane indywidualnie z klientem.

SOCIAL MEDIA

krpokaniebieska

kreskaZałożenie profilu na fb – 100 złotych

kreskaProwadzenie profilu na fb – 200 złotych miesięcznie

Opracowywanie tekstów i grafik jest dodatkowo płatne.

TRANSKRYPCJA

krpokaniebieska

kreskaGodzina pracy – 20 zł

Skontaktuj się z nami, oszacujemy, ile czasu zajmie nam przepisanie tekstu dla Ciebie.

KALIGRAFIA

krpokaniebieska

kreskaGodzina pracy – 50 zł

Skontaktuj się z nami, wyślemy Ci przykłady pisma kaligraficznego i oszacujemy, ile czasu zajmie nam napisanie tekstu dla Ciebie.